Ako to funguje alebo prečo CRIMTAN ako partner…

Keď publisheri sledujú ako návštevnosť ich stránky začína rásť, môžu sa ocitnúť tvárou v tvár výzve ako prostredníctvom stránky získať viac peňazí. Pre veľké spoločnosti to nikdy nepredstavovalo problém, ale možnosti malých a stredne veľkých prevádzkovateľov (SMPs – small and medium sized publishers) sú už obmedzenejšie a vo všeobecnosti spadajú do troch hlavných skupín.

 

Predaj produktov – často najväčší zdroj príjmov pre stránky predávajúce produkty, avšak publisheri, ktorí sa sústreďujú výlučne na vytváranie unikátneho obsahu musia hľadať ďalšie iné spôsoby ako poháňať príjmy.

Affiliate – existujú stovky affiliate spoločností predstavujúce širokú škálu produktov a služieb, ktoré by sa návštevníkom SMPs mohli páčiť. Je to forma online reklamy, pri ktorej obchodníci ponúkajú prevádzkovateľom webov, tzv. affiliate partnerom, finančnú odmenu (províziu) za privedenie návštevníka, ktorý na webových stránkach predajcu vykoná nejakú činnosť – konverziu (napríklad nákup výrobku, služby, registrácia, niekedy stačí ak zákazník vôbec na stránku príde a pozrie si ju a pod.).

Príjmy z reklamy (advertising revenue) – toto je ozajstná oblasť rastu a najlepší zdroj príjmov pre publisherov ktorí poskytujú výhradne obsah. SMPs  majú častokrát nízku site traffic, a tým pádom málo možností. Najobľúbenejšou možnosťou bývajú automatizované samoobslužné platformy ako AdSense od Googlu, ale kým príjmy začnú prúdiť, zvýšenie ponad ich počiatočnú úroveň býva ťažké. Hlavnou otázkou, ktorú SMPs musia riešiť, je, ako prekonať AdSense a jemu podobné a prevziať kontrolu nad svojimi príjmami tak, aby rástli ďalej.

V poslednom čase nové technológie ako behaviorálna profilácia a real-time bidding (RTB) podnietili nové reklamné služby pre SMPs. Poskytujúc prístup k vedúcim reklamným agentúram a prémiovej reklame (Premium advertising), niektoré z týchto služieb ponúkajú tiež typ praktického poradenstva, podporu a technológie, ku ktorým predtým mali prístup iba veľké stránky. Kľúčom je prechod od inzerentov kupujúcich stránky s pre nich relevantným obsahom, ku „kupovaniu“ zásahu užívateľov so špecifickými záujmami

Vzorový posun od ‘stránok k ľuďom’ (‘pages to people’) zvýšil hodnotu reklamného priestoru pre SMPs. To znamená, že umiestnenie reklamy nie je obmedzované kontextom obsahu, ale hodnota impresie rastie na cenu, ktorú je inzerent ochotný zaplatiť za užívateľov so želanými záujmami.

RTB umožňuje množstvu konkurenčných inzerentov vydražiť každú impresiu v reálnom čase pri vopred dohodnutej minimálnej cene. Keď sa návštevník dostane na stránku poskytovateľa reklamy, inzerenti  ‘vidia’  anonymný profil, a ak zodpovedá ich požiadavkám, môžu sa o užívateľa uchádzať. Inzerent s najvyššou ponukou potom môže umiestniť svoju reklamu na stránku pre tohto konkrétneho užívateľa. S použitím správnej technológie sa toto všetko udeje automaticky a rýchlejšie ako mihnutie oka, v snahe zabezpečiť, že poskytovatelia reklamy vždy získajú maximálny možný príjem za svoj reklamný priestor.

Tak, ako môže plne riadená služba výrazne zlepšiť príjmy SMPs, dokáže tiež prevziať kontrolu nad reklamným priestorom poskytovateľa reklamy spolu s inými obchodnými záujmami, akými je sponzorstvo, reklamné kampane a iné ovládače príjmov a traffic, poskytujúc SMPs čas a príjmy potrebné k zameraniu sa práve na samotný obsah.

Riadené služby by takisto mali poskytovať SMPs prístup k pokročilým analytickým nástrojom, ktoré prinášajú pohľad do užívateľského správania a záujmov návštevníkov. Pomôžu tak publisherom prevádzkovať vlastné vysoko nákladovo-efektívne marketingové kampane s cieľom priviesť späť predchádzajúcich návštevníkov a dokonca ešte rozšíriť publikum a priviesť na stránku nových užívateľov.

Aby SMPs zvýšili svoje príjmy a traffic s využitím výhod, ktoré nová reklamná technológia priniesla na trh, musia si položiť týchto 10 základných otázok:

  1. Má sieť vlastnú technológiu behaviorálneho targetingu, s pomocou ktorej možno vypracovať profily a segmentáciu užívateľov?

  2. Ku ktorým ad exchangeom majú prístup a či môžu vykonávať Real-Time-Bidding?

  3. Čo sľubujú na servisnej úrovni? Toto môže byť veľmi technické a komplexné, takže SMPs by mali hľadať spoločnosť, ktorá je pripravená dozerať na všetky ich impresie a pomáhať s inými aspektmi ich stránky.

  4. Koľko reklamného priestoru si vezmú a koľko zaplatia?

  5. Dokážu zvládnuť interaktívne multimédiá ako videá a rozšírenia, ktoré môžu prilákať vysoké CPM?

  6. Ako dlho je spoločnosť v prevádzke a aký vzťah má s veľkými reklamnými agentúrami?

  7. Aký druh reportingu dostane SMPs o svojom reklamnom priestore a či má prístup k  platobným správam a analýze príjmov cez  užívateľské rozhranie?

  8. Akú analytiku návštev služba poskytuje, ktorú by SMPs mohol použiť na marketingové a obsahové vylepšenia?

  9. Ponúkajú nejakú ďalšiu marketingovú pomoc ako voliteľné segmenty použiteľné na retargeting a rozšírenie publika?

  10. Aké prvky na ochranu súkromia využívajú? SMPs musia zabezpečiť, že služba je zapísaná do spoločenstva EÚ pre behaviorálne cielenú reklamu (EU Framework for Behavioural Targeted Advertising), a že spadajú pod  IAB – Good Practice Principles for Online

Keď si publisheri odpovedia na tieto otázky, mali by nájsť partnera, ktorý by ich zbavil nielen všetkých starostí s reklamou, ale pomohol by im získať kvalitnejších inzerentov, zvýšené príjmy a vyššií traffic – pomáhajúc  zmeniť  existujúcu záujmovú stránku na potenciálnu zlatú baňu.

Technologická platforma CRIMTAN poskytuje full-servisové riešenie pre publisherov CRIMTAN Select. Viac na: http://crimtan.com/publishers/