Multi-Channel Attribution

attribution“Ak chcete zaručiť úspech, venujte 95% svojho času definovaniu problému a 5% času riešeniu.”

Multi-Channel Attribution je horúcou témou v našom obore, a napriek tomu stále zle chápaná.

IT + Marketing = ♥

mastandomediailovemarketingÚspech v oblasti marketingu, najmä multichannel marketingu, je v dnešnej dobe vitálne závislý od ovládania moderných technologických platforiem a zručností. Napriek tomu, môže byť kombinácia IT vs. marketing plná predsudkov a nesprávneho pochopenia, ktoré vzišli z ich veľmi odlišných historických rolí v rámci “pre-digitálnej” éry.

Organizácie musia tento vzťah uchopiť veľmi správne, čo dokazuje aj prezentácia Tima McGuire z nedávnej “Direct Marketing Association conference”

Ako prevádzkovatelia webov môžu zvýšiť svoje príjmy?

Ako to funguje alebo prečo CRIMTAN ako partner…

Keď publisheri sledujú ako návštevnosť ich stránky začína rásť, môžu sa ocitnúť tvárou v tvár výzve ako prostredníctvom stránky získať viac peňazí. Pre veľké spoločnosti to nikdy nepredstavovalo problém, ale možnosti malých a stredne veľkých prevádzkovateľov (SMPs – small and medium sized publishers) sú už obmedzenejšie a vo všeobecnosti spadajú do troch hlavných skupín.

Keď reklamný targeting zábavným (smutným) spôsobom zlyhá…

O čo tej reklame vlastne ide alebo ako mi reklama na deratizáciu zničila blog o chove hlodavcov…

Jedno dievča založilo blog o potkanoch, starostlivosti, chove a odchove. Z počiatku sa jej aj darilo, chuť písať ju držala, no len čo blogovací systém nasadil reklamy, začalo sa peklo, ktoré zapríčinilo zánik webu. Dôvod sa dá vysvetliť aj načrtnutím vzhľadu a tiež obsahu tých reklám. Stránky boli plné informácií a obrázkov potkaníkov a na reklamách na boku webu šialene blikalo “DERATIZACE, hubení potkanů snadno a rychle” a podobne. Drsná reklama na stránke, ktorá bola celá o láske k týmto tvorom :)

Kam smerujú sociálne médiá?!

Sociálne médiá a sociálne siete  už dávno nie sú v plienkach. Vzhľadom k tomu, že prvé sociálne médiá vznikli približne pred dvoma desaťročiami, vyvíjajú sa naďalej a ponúkajú spotrebiteľom po celom svete nové a zmysluplné inovácie, aby upútali pozornosť ľudí na ktorých im záleží. Teraz, o pár rokov neskôr, sú sociálne médiá neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

Výskum Nielsen and NM Incite’s 2012 Social Media Report ukazuje, čo je hybnou silou našej celosvetovej posadnutosti sociálnymi médiami.

Behaviorálna reklama, súkromie a cookies…

Prečo všetci EŠTE STÁLE hovoria o online behaviorálnej reklame (OBA – Online Behavioral Advertising) a súkromí? A prečo sú cookies opäť stredobodom pozornosti? Technológia je komplikovaná, a pretože je náročné pochopiť ako funguje, niektorí ľudia sa obávajú, čo vlastne robí. OBA tiež spôsobila znepokojenie v oblasti ochrany súkromia na internete všeobecne – najmä, pokiaľ ide o rast používania sociálnych sietí. OBA bude zohrávať čoraz väčšiu úlohu v online reklame a my všetci, ktorí pracujeme v tomto odvetví, by sme mali byť dostatočne sebavedomí na to, aby sme dokázali nielen hovoriť o používaní behaviorálnej reklamy, ale, ak to bude potrebné, brániť ju. Tak sme si povedali, že je ten správny čas urobiť krok vzad a venovať  sa tejto otázke objektívne.

Čo znamená online behaviorálny targeting?

Nie je žiadnym prekvapením, že mnoho ľudí stále presne nevie, čo je a čo nie je behaviorálny targeting. Niektoré spoločnosti používajú výraz ‘behaviorálny’ na opísanie všetkého, od času, keď človek príde na webstránku (bežné správanie počas dňa) až po počet návštev (časté/zriedkavé užívateľské správanie). Keďže behaviorálny targeting je veľmi obľúbená online reklamná technika, nie je prekvapením, že niektoré organizácie dúfajú v to, že kúsok ‘behaviorality’ sa na ne prenesie aj keď, podľa nášho názoru, je to zavádzajúce a mätúce.

Prisudzovanie predaja – Sales Attribution

Posledný klik, Post View a Google analytics

Prečo nie je správne prisudzovať každý predaj vyhľadávaciemu nástroju tzv. “search engine” alebo odkazujúcej stránke tzv. “referrer site” len preto, že to bola tá posledná stránka, ktorú užívateľ navštívil? Je “posledný klik” nejdôležitější faktor riadiaci predaj? Sú aj iné faktory, ktoré sú rovnako alebo ešte oveľa dôležitejšie? Ako Google Analytics určuje zdroj vášho “site traffic”? Prečo sa nezameriavať len na posledný klik? Prečo sú “post view” dôležité?

Prečo je “klik” stále tak dôležitý?!

V poslednej dobe bolo veľa diskusií o užitočnosti kliku. Pre veľa ľudí je klik zastaralá forma merania. Naozaj, veľa ľudí chce prestať merať pomocou klikov. Ale títo ľudia, aj keď to myslia dobre, sa mýlia. Klik je dôležitý ako predtým. Malo by sa však pozerať na to, že klik je najdôležitejšie digitálne meranie zo všetkých. Výmena kliku ako primárnej metriky je zlý nápad. Kliky dominujú v našich životoch, pretože je ľahké ich sledovať a vysvetliť. Kliky môžu byť optimalizované za chodu, umožňujú pohľad na ne v reálnom čase. A čo je najdôležitejšie, môžu byť použité na porovnanie rôznych vydavateľov alebo umiestnenie reklamy ľahko zrozumiteľným spôsobom. Žiadny iný merací systém nie je životaschopnou alternatívou ku kliku.

Výdavky na online reklamu na Slovensku

Prinášame prehľad výdavkov na online reklamu na Slovensku za I.polrok 2012. Celková suma činí takmer 27 mil. EUR. Všetci členovia – médiá IAB Slovakia sú povinní každý štvrťrok nahlasovať svoje príjmy z internetovej reklamy. Toto nahlasovanie je anonymné a IAB Slovakia následne zverejňuje štvťročne výsledky. Údaje pozostávajú z media-net hodnoty reklamy a mediálnych partnerstiev na členských serveroch IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov. V rámci monitorovania inzercie IAB Slovakia zverejňuje aj rozdelenie súčtu príjmov z bannerovej reklamy a rich médií podľa odvetví.

By | október 23, 2012|aktuality, online marketing|Komentáre vypnuté na Výdavky na online reklamu na Slovensku