“Big Data nie sú o ich absolútnej veľkosti, ktorú máme k dispozícii, ale predstavujú najmä nový pohľad na ich kvalitu a vlastnosti …”, Viktor Mayer Schonberger, spoluautor

Presná definícia toho, čo predstavuje pojem „Big Data“ neexistuje. Je to termín používaný na odkázanie a zachytenie obrovského množstva rôznych typov informácií, ktoré sa často javia ako nesúvisiace. Práve táto nepresná definícia tvorí výhodu využitia veľkých dát pre zlepšenie rozhodovacích procesov.

V dobe, kedy mohli byť pre analýzu kvôli nákladom použité len malé vzorky, bolo dôležité, aby bolo urobené všetko správne. Položky vo vzorke museli byť vybrané náhodne a starostlivo, a tak, aby sa odstránili všetky extrémne odlišné hodnoty, aby nedochádzalo ku skreslovaniu výsledkov. To tiež znamenalo, že modelové situácie museli byť veľmi dôsledne postavené, pretože ak by boli nepoužiteľné, konečné výsledky by boli úplne bezcenné alebo by dokonca mohli mať negatívne dôsledky …

A tu pricháda éra veľkých dát: revolúcia, ktorá zmení spôsob ako žijeme, pracujeme a myslíme…

Pripájame zaujímavý rozhovor s autormi knihy:

Titul “Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think” od autorov Viktor Mayer-SchonbergerKenneth Cukier nájdete napríklad na Amazone 

 

Téme “Big Data” sme sa venovali aj v našom staršom blogu: