PRidea prináša CRIMTAN na Slovensko!

Získali sme licenciu na exkluzívne zastupovanie siete Crimtan na Slovensku. Spoločnosť má sídlo v Londýne a pôsobí v Írsku, v regióne strednej a východnej  Európy, ďalej v Rusku, Austrálií, juhovýchodnej Ázii a mnohých ďalších regiónoch. Crimtan je reklamná sieť využívajúca vlastnú sofistikovanú technologickú platformu. Táto unikátna samoučiaca platforma Real-time Audience & Media Platform – RAMP360 zaisťuje komplexné služby v oblasti digitálneho marketingu. Slúži na budovanie značky, akvizície a retargeting.

Prisudzovanie predaja – Sales Attribution

Posledný klik, Post View a Google analytics

Prečo nie je správne prisudzovať každý predaj vyhľadávaciemu nástroju tzv. “search engine” alebo odkazujúcej stránke tzv. “referrer site” len preto, že to bola tá posledná stránka, ktorú užívateľ navštívil? Je “posledný klik” nejdôležitější faktor riadiaci predaj? Sú aj iné faktory, ktoré sú rovnako alebo ešte oveľa dôležitejšie? Ako Google Analytics určuje zdroj vášho “site traffic”? Prečo sa nezameriavať len na posledný klik? Prečo sú “post view” dôležité?

Prečo je “klik” stále tak dôležitý?!

V poslednej dobe bolo veľa diskusií o užitočnosti kliku. Pre veľa ľudí je klik zastaralá forma merania. Naozaj, veľa ľudí chce prestať merať pomocou klikov. Ale títo ľudia, aj keď to myslia dobre, sa mýlia. Klik je dôležitý ako predtým. Malo by sa však pozerať na to, že klik je najdôležitejšie digitálne meranie zo všetkých. Výmena kliku ako primárnej metriky je zlý nápad. Kliky dominujú v našich životoch, pretože je ľahké ich sledovať a vysvetliť. Kliky môžu byť optimalizované za chodu, umožňujú pohľad na ne v reálnom čase. A čo je najdôležitejšie, môžu byť použité na porovnanie rôznych vydavateľov alebo umiestnenie reklamy ľahko zrozumiteľným spôsobom. Žiadny iný merací systém nie je životaschopnou alternatívou ku kliku.

Výdavky na online reklamu na Slovensku

Prinášame prehľad výdavkov na online reklamu na Slovensku za I.polrok 2012. Celková suma činí takmer 27 mil. EUR. Všetci členovia – médiá IAB Slovakia sú povinní každý štvrťrok nahlasovať svoje príjmy z internetovej reklamy. Toto nahlasovanie je anonymné a IAB Slovakia následne zverejňuje štvťročne výsledky. Údaje pozostávajú z media-net hodnoty reklamy a mediálnych partnerstiev na členských serveroch IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov. V rámci monitorovania inzercie IAB Slovakia zverejňuje aj rozdelenie súčtu príjmov z bannerovej reklamy a rich médií podľa odvetví.

By | október 23, 2012|aktuality, online marketing|Komentáre vypnuté na Výdavky na online reklamu na Slovensku

Dáta, všade samé dáta…

Ak vás DSP (Demand-side platform) úplne mätie a topíte sa v mori nových údajov, tak táto časť je pre vás. Pred pár rokmi zaznelo, že ľudia s najväčším množstvom údajov budú vládnuť svetu. Teraz všetci v online reklame majú kvantá údajov o  užívateľoch a ak by ste chceli ešte viac, nie je zložité to dostať. Dostali sme sa do štádia, keď všetci používame tie isté údaje – iba s nimi pracujeme rozličnými spôsobmi. Je však lepšie mať viac údajov alebo sú niektoré údaje lepšie ako iné a čo presne všetky tie ‘dátové spoločnosti’ vlastne robia?