Sociálne médiá a sociálne siete  už dávno nie sú v plienkach. Vzhľadom k tomu, že prvé sociálne médiá vznikli približne pred dvoma desaťročiami, vyvíjajú sa naďalej a ponúkajú spotrebiteľom po celom svete nové a zmysluplné inovácie, aby upútali pozornosť ľudí na ktorých im záleží. Teraz, o pár rokov neskôr, sú sociálne médiá neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

Výskum Nielsen and NM Incite’s 2012 Social Media Report ukazuje, čo je hybnou silou našej celosvetovej posadnutosti sociálnymi médiami.

Prinášame podrobnejší prehľad toho, čo sa podieľa na výkone pokračujúceho rastu sociálnych sietí po celom svete, ako sa vyvíja sociálne správanie užívateľov, a ako tieto zmeny ovplyvnia spôsob prezentácie spoločností a zapájanie užívateľa do procesu prostredníctvom sociálnych sietí.

Mobilné platformy

Stále viac ľudí používa smartphony a tablety pre prístup k sociálnym médiám. Osobný počítač je stále v strede záujmov o sociálne siete, no spotrebitelia sa stále viac snažia podporovať ostatné zariadenie pre pripojenie na sociálne médiá. Čas strávený na mobilných aplikáciach a mobilných weboch vzrástli medziročne o 63% z celkového času stráveného používaním sociálnych médií. 46% užívateľov používa svoje smartphony pre prístup k sociálnym médiám a 16% pomocou tabletu. To im umožňuje mať k dispozícií sociálne média kedykoľvek a kdekoľvek.

Sociálna starostlivosť

Sociálna starostlivosť je transformovaná na zákaznícky servis. Sociálne médiá sa ukázali ako dôležitý kanál pre zákaznícky servis. Takmer polovica amerických spotrebiteľov je oslovená priamo cez značky a poskytovateľov služieb. Môžu vyjadriť svoju spokojnosť či sťažnosti, alebo jednoducho kladú otázky. Výskum ukázal že jeden z troch užívateľov používa sociálne médiá radšej ako telefón pre otázky ohľadne zákazníckych služieb.

Word-of-mouth

Sociálne médiá umožňujú spotrebiteľom vytvárať a preniknúť do názorov obrovských rozmerov. Aj keď word-of-mouth bolo vždy dôležité, bola jeho pôsobnosť skôr obmedzená na ľudí ktorí boli zainteresovaní a v každodennom styku. Sociálne médiá odstránili obmedzenia a dodali novú silu pre spotrebiteľov.

Informovanosť spotrebiteľov

Sociálne médiá menia spôsob akým spotrebitelia po celom svete rozhodujú o kúpe. Spotrebitelia sú pomocou sociálnych médií oboznamovaní o skúsenostiach iných spotrebiteľov a tak dostávajú prísun informácií o značkách, produktoch a službách, a nájdu vhodné možnosti ponúk a nákupných zámerov.

Príležitosť pre zasiahnutie

Spotrebiteľské postoje k reklame na sociálnych médiách sa stále vyvíjajú. Hoci približne jedna tretina užívateľov označuje reklamu na sociálnych sieťach za nepríjemnejšiu, ako iné typy internetovej reklamy, výskum naznačuje, že existujú príležitosti pre obchodníkov, spojiť sa takto so spotrebiteľmi prostredníctvom sociálnych médií. Viac ako štvrtina užívateľov hovorí, že je väčšia pravdepodobnosť, že budú venovať pozornosť reklame ak ju zdieľa niekto z ich sociálnych väzieb. Navyše, viac ako štvrtina spotrebiteľov je spokojná s reklamou na sociálnych sieťach ktorá je im prispôsobená na základe informácií o ich profile.

Stále viac a viac ľudí sa pripája k internetu, či už prostredníctvom počítača alebo mobilného telefónu, stále sa zvyšuje množstvo času stráveného na internete. Čas strávený na PC a smartphonoch je medziročne o 21% väčší (júl 2011 / júl 2012). Čas strávený na mobilných platformách sa počas tohto obdobia takmer zdvojnásobil, zapríčinil to aj priestor pre mobilné aplikácie na trhu.

Za povšimnutie stojí fakt, že 20% stráveného času na internete prináleží práve sociálnym sieťam – z toho až 85% pre Facebook.

Bežnou rutinou sa stalo mať mobilné zariadenia vždy po ruke, aj pri sledovaní TV – 41% vlastníkov tabletu a 38% vlastníkov smartphonov ich takto používajú denne, zatiaľ čo sledujú televízne obrazovky. Ľudia nielen chatujú s priateľmi, ale tiež vzhliadajú príslušný obsah a informácie o produkte práve vysielanom v televízií.

Nižšie vidno ako rastie hlavne používanie mobilných zariadení na prístup k sociálnym sieťam. Zaujímavá je účasť mladých ľudí na sociálnych sieťach počas toalety a v kúpeľni:) Viac ako polovica ľudí vo veku 25-34 rokov využíva sociálne siete v práci.

Taktiež je zaujímavé sledovať správanie mužov a žien pri spájaní sa prostredníctvom sociálnej siete.

Verím, že informácie boli pre vás cenné a využijete ich vo vašom pôsobení v sfére sociálnych médií.

 

Zdroj: Nielsen and NM Incite’s 2012 Social Media Report