Posledný klik, Post View a Google analytics

Prečo nie je správne prisudzovať každý predaj vyhľadávaciemu nástroju tzv. “search engine” alebo odkazujúcej stránke tzv. “referrer site” len preto, že to bola tá posledná stránka, ktorú užívateľ navštívil? Je “posledný klik” nejdôležitější faktor riadiaci predaj? Sú aj iné faktory, ktoré sú rovnako alebo ešte oveľa dôležitejšie? Ako Google Analytics určuje zdroj vášho “site traffic”? Prečo sa nezameriavať len na posledný klik? Prečo sú “post view” dôležité?

Ako to vlastne funguje!?

1. Počas bežného pracovného dňa sa zaujímam o to, čo je na internete nové, keď v tom vidím reklamu na UPC Telefón s mesačným paušálom za 1 €!

2. Pretože sa nejakú tú dobu už zaujímam ako situáciu s pripojením domácnosti riešiť, pohybujem sa v sieti s týmto nákupným zámerom a pretože mám už inštalované “trackingcookie” vo svojom prehliadači, tak mi bola príslušná reklama zobrazená.)

To mi pripomína, že musím doma vyriešiť pevnú linku, televíziu a internet …

 

 

3. Neskôr večer… Pozriem sa na tú ponuku od UPC…

 

 

 

 

 

 

 

To vyzerá dobre, idem do toho! Pozriem sa ale tiež ešte na UPC TV a UPC internet…

 

 

 

 

 

 

 

Google bol teda posledným klikom, ale on-line kampaň bola tým faktorom môjho rozhodnutaia ku kúpe.

• Návštevník webu zakaždým vyhľadáva UPC a je to preto, že má povedomie o značke UPC a využíva iba vyhľadávací nástroj k tomu, dostať sa na príslušnú stránku.

• Je to on-line kampaň, ktorá predstavila produkt UPC, po ktorej návštevník začal o produkte uvažovať a nakoniec sa rozhodol ku kúpe.

 

GOOGLE A PRIAME NÁVŠTEVY STRÁNOK

• Google si nepripisuje predaje dodané iba vyhľadávaním. Google si pripisuje aj priamu prevádzku tzv. DirectTraffic ako ‘GoogleOrganic’ alebo ‘GooglePaid’ ak užívateľ pôvodne vyhľadával pomocou Googlu a potom dodatočne prišiel napísaním URL alebo skrz bookmark záložku.

• Návštevník teda môže navštíviť stránky niekoľkokrát skrz bookmark záložku, ale všetky tieto návštevy budú priradené Googlu, ak používateľ urobí aspoň jednu návštevu cez Google vyhľadávanie.

PROBLÉM S predošlým / odkazujúcim URL (REFER URL)

• Google ukazuje odkazujúcu URL stránku, z ktorej návštevník prišiel. Druh linku (URL), na ktorý návštevník klikol, nie je nijako ďalej skúmaný-mohol by to byť link z online reklamy (banneru), “affiliate” reklama alebo dokonca textový link na stránke.

• Je dôležité pochopiť a rozumieť tomu, ako tieto odkazové URL privádzajú návštevy na Vašu stránku a stanoviť koľko užívateľov prišlo skrz linky z reklám a koľko z iných zdrojov.

“Post View” referencie – doba platnosti post view cookie

Na získanie správnej predstavy o počte predajov, ktoré by mali byť prisúdené “post-view” návštevníkom je dôležité nastaviť sledovacie cookie, tzv. “tracking cookie ” na správne časové obdobie. Všeobecne, doba životného cyklu sledovacieho cookie by nemala byť dlhšia ako 14 dní, aby sa zabezpečilo, že on-line kampaň je práve tým predajným faktorom.

Vyhodnotenie dát

Je nutné sa pozorne pozrieť na dáta a zvážiť nasledovné: Používanie “posledného kliku” ako jediného indikátoru marketingovej efektivity znamená ignorovanie iných zásadných predajných činiteľov! Je dôležité rozmýšľať o predaji ako o “ceste zákazníka” s mnohými faktormi ovplyvňujúce tento proces. Vyhľadávanie Vašej spoločnosti sa väčšinou deje na základe toho, že je už Vaša spoločnosť známa, je v povedomí.

Meranie “Post-View” konverziou

Ak chcete vedieť, koľko konverzií prišlo od užívateľov webu, ktorí videli alebo klikli na reklamu, je nutné umiestniť príšlušný konverzný pixel na konverznú stránku (poďakovaciu stránku po nákupe alebo inú požadovanú akciu).

S týmto umiestnením dokážeme dodať informácie o:

• Reklamný formát, ktorý dodával najlepšie

• Údaje o konverzii pochádzajúcich z “post view / click” užívateľov

• Počet konverzií, ktorý prišiel od užívateľov, ktorí klikali na reklamu a počet tých, ktorí prišli od užívateľov, ktorí reklamu videli, ale neklikli.

Môžeme dodať aj ďalšie analýzy, pokiaľ klient umiestni pixely na všetky stránky.

• S ich umiestnením môžeme tiež merať a porovnať rozdiel správania na sieti u tých, ktorí videli kampaň a tých, ktorí nevideli: čas strávený na stránke; množstvo navštívených stránok

• Behaviorálne profily aj ďalšie modely správania u tých, ktorí videli / klikli na reklamu