Prinášame prehľad výdavkov na online reklamu na Slovensku za I.polrok 2012. Celková suma činí takmer 27 mil. EUR. Všetci členovia – médiá IAB Slovakia sú povinní každý štvrťrok nahlasovať svoje príjmy z internetovej reklamy. Toto nahlasovanie je anonymné a IAB Slovakia následne zverejňuje štvťročne výsledky. Údaje pozostávajú z media-net hodnoty reklamy a mediálnych partnerstiev na členských serveroch IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov. V rámci monitorovania inzercie IAB Slovakia zverejňuje aj rozdelenie súčtu príjmov z bannerovej reklamy a rich médií podľa odvetví.

 

Vysvetlivky k jednotlivých typom reklamy a zadefinovanie odvetví nájdete v nasledujúcom dokumente: Vysvetlenie k členeniu príjmov z online reklamy

Výdavky na online komunikáciu za prvý polrok 2012 medziročne výrazne narástli. Podľa združenia domácich internetových subjektov IAB Slovakia hodnota online reklamy dosiahla za prvých šesť mesiacov hodnotu 26,9 milióna eur, čo bolo o 27 percent viac ako v minulom roku. Čísla vyjadrujú media-net hodnotu priestoru, bez započítania agentúrnych provízií a bonusov, ako aj mediálne partnerstvá. Reálna hodnota trhu je preto nižšia.

Pre porovnanie, investície do reklamy na internetových stránkach pôsobiacich na Slovensku za rok 2011 narástli medziročne o viac než tretinu. Celkové tržby z online reklamy dosiahli vyše 45 miliónov eur, čo predstavovalo 34,4-percentný medziročný rast.

 

Zdroj: IAB Slovakia