Nie je žiadnym prekvapením, že mnoho ľudí stále presne nevie, čo je a čo nie je behaviorálny targeting. Niektoré spoločnosti používajú výraz ‘behaviorálny’ na opísanie všetkého, od času, keď človek príde na webstránku (bežné správanie počas dňa) až po počet návštev (časté/zriedkavé užívateľské správanie). Keďže behaviorálny targeting je veľmi obľúbená online reklamná technika, nie je prekvapením, že niektoré organizácie dúfajú v to, že kúsok ‘behaviorality’ sa na ne prenesie aj keď, podľa nášho názoru, je to zavádzajúce a mätúce.

V podstate, behaviorálnym targetingom sa rozumie schopnosť použiť predchádzajúcu webovú činnosť a automaticky prispôsobovať obsah webovej stránky (redakčný alebo reklamný) tak, aby bol relevantnejší pre jednotlivých užívateľov. Konkrétnejšie, behaviorálna reklama je o tom, ukázať užívateľom relevantnejšie reklamy po tom, čo zhliadli špecifický obsah alebo klikli na určité reklamy. Keďže Crimtan je spoločnosť zaoberajúca sa behaviorálnou reklamou, budeme sa sústrediť na tento aspekt.

Nie je to však také jednoduché! Pre puristov, iba behaviorálna reklama využívajúca preddefinované užívateľské profily vyvinuté v priebehu času a uložené v databáze sa počíta ako ‘behaviorálna’. Keď sú užívatelia ‘retargetovaní’ reklamami po iba jednej návšteve web stránky alebo reklamou, nie je to striktne ‘behaviorálne’, keďže neboli vypracované žiadne profily užívateľského záujmu či nákupného zámeru. Avšak, keďže retargeting zahŕňa využívanie cookies na poskytnutie relevantnej reklamy, prikláňame sa k názoru, že by mal byť považovaný za časť behaviorálneho targetingu.

Ďalšia vec, ktorú si treba všimnúť je to, že ‘riadne’ behaviorálne profily môžu obsahovať aj odvodené demografické údaje alebo údaje o polohe, čo nie je striktne ‘behaviorálne’, ale umožňuje inzerentom ešte viac spresniť  targeting na špecifické skupiny jedincov.

Takže, v snahe objasniť  túto mätúcu tému, prinášame pohľad na behaviorálny targeting. Ak vám prídu na um akékoľvek lepšie definície, alebo si myslíte, že sme niečo vynechali, radi otvoríme diskusiu.  Aby sme ešte viac pomohli užívateľom, ktorí majú záujem, na koniec uvádzame slovník pojmov, v snahe vysvetliť odbornejšie termíny. V prípade, že inzerenti chcú vedieť, kam Crimtan vlastne spadá – naša technológia je schopná dodávať kampane s použitím všetkých uvedených techník.

RETARGETING

Je schopnosť ukázať špecifickú reklamu ľuďom, ktorí navštívili konkrétnu webovú stránku, videli určitú reklamu alebo vyhľadávali špecifické pojmy online. Môže mať tri formy:

1. Website Retargeting

Inzerent umiestni ‘tag’ na jednu alebo viaceré podstránky jeho webu. Keď užívateľ navštívi túto stránku, cookie s anonymným ID je odoslaný a uložený do užívateľovho webového prehliadača. Tento cookie môže vidieť a čítať iba webová stránka alebo technologický partner (často reklamná sieť), ktorí cookie poslali. Kedykoľvek užívateľ navštívi stránku, servery poskytujúce obsah (vrátane reklám) vyhľadávajú cookies v užívateľovom prehliadači. Ak sa cookie a anonymné ID nachádzajú v prehliadači, užívateľovi sa môže zobraziť špecifická, relevantná reklama. Napríklad, ak užívateľ neklikne na reklamu, nabudúce sa môže zobraziť iná reklama. Ak užívateľ na reklamu klikne a kúpi reklamovaný produkt, nasledujúce reklamy môžu obsahovať správu pre doplnkový produkt. Ak po kliknutí na reklamu nenakúpili, mohli by dostať inú reklamu – napríklad ponuku. Prípadne, keďže je možné identifikovať užívateľov, ktorí na reklamu klikli a potom produkt kúpili, je možné vylúčiť ich z budúcich kampaní.

2. Ad Retargeting

Je podobný website retargetingu, avšak reklama nesie tag identifikujúci druh kampane alebo konkrétnu kreatívu. Keď užívateľ navštívi web page, ktorá obsahuje túto reklamu, cookie s anonymným ID je odoslaný a uložený do užívateľovho webového prehliadača. Inzerent potom môže retargetovať užívateľov, ktorí reklamu videli, rovnako ako reklamný retargeting.

3. Search Retargeting

Keď užívateľ príde na stránku prostredníctvom vyhľadávača po tom, čo zadal špecifické kľúčové slovo (alebo skupinu slov), anonymné cookie ID je priradené tomuto špecifickému hľadanému výrazu. Inzerenti potom môžu retargetovať týchto užívateľov s produktmi a službami súvisiacimi s hľadaným výrazom.

AUDIENCE PROFILE TARGETING

Je omnoho pokročilejšia forma targetingu, prostredníctvom ktorého záujmy webových užívateľov, demografia, umiestnenie alebo indikácie nákupného zámeru sú ukladané ako anonymné profily v databázach, takže inzerenti môžu vyberať špecifické preddefinované skupiny podobných užívateľov a zacieliť na nich reklamy, ktoré budú pre nich relevantné. Sú dva spôsoby ako toto urobiť.

1. Website profilácia

Webové stránky nesú tag identifikujúci určitú vlastnosť obsahu web page (povedzme cestovanie, muž alebo HD TV). Keď užívateľ navštívi web stránku, obdrží cookie s anonymným ID (ako pri website retargetingu). Ako si užívateľ prezerá stránku, jednotlivé vlastnosti každej web stránky sú ukladané k ich anonymnému cookie ID v profilovej databáze. Každé cookie ID má časom vedľa seba uložené rôzne vlastnosti, takže inzerenti môžu kupovať užívateľov zoskupených na základe preddefinovaných vlastností.

2. Sieťová profilácia

Je podobná ako website profilácia, ibaže niekoľko rozličných webových stránok je zhromaždených a dokopy tvorí tzv. sieť webstránok. Rovnako ako pri website profilácii, web stránky sú potom samostatne tagované podľa ich obsahu a keď je niektorá webstránka v tejto sieti navštívená, anonymný cookie ID je odoslaný užívateľovi. Pri sieťovej profilácii obdrží cookie s anonymným ID viacero užívateľov, viac vlastností je zozbieraných rýchlejšie a relevantná reklama sa môže zobraziť na ktorejkoľvek webovej stránke, ktorú užívateľ navštívi, v celej sieti webstránok.

Hľadané výrazy môžu byť použité aj vo webe a sieťovej profilácii s cieľom vylepšiť užívateľské profily. Ak užívatelia prídu na stránku (alebo stránky) prostredníctvom vyhľadávača, vlastnosti naznačované hľadaným výrazom môžu byť pridané do užívateľovho anonymného ID profilu.

ĎALŠIE VRSTVY DÁT

Niektoré spoločnosti sa špecializujú na dodávanie ďalších anonymných užívateľských dát zozbieraných online aj offline (ako napr. veková skupina, pohlavie, poloha a ďalšie známe záujmy), ktoré môžu byť pridané k existujúcim dátam užívateľa s cieľom vylepšiť anonymné užívateľské profily.

Zatiaľ čo všetky tu opísané druhy targetingu môžu byť vykonávané anonymne iba s použitím neosobných údajov, je možné kombinovať tieto anonymné údaje s údajmi, ktoré sú o jedincovi známe – napríklad ak sa zaregistroval na určitej stránke a zadal osobné údaje. Zo zákona, užívateľ musí dať predchádzajúci súhlas spoločnosti, aby mohla použiť jeho osobné údaje pre behaviorálnu reklamu (alebo akúkoľvek inú službu).

SLOVNÍK POJMOV

Tag:  Časť kódu, zvyčajne JavaScript, obsiahnutý vo webovej stránke. Tento kód efektívne požiada server o cookie alebo prepojí existujúci cookie so špecifickou vlastnosťou.

Cookie: Malý súbor pozostávajúci z písmen a čísel stiahnutý do internetového prehliadača vášho počítača keď navštívite určitéwebové stránky. Cookies umožňujú webstránke rozoznať počítač užívateľa. Cookie samotný zbiera informácie.

Internetový prehliadač: Softvér, ktorý používate pre prístup k internetu a na zobrazeniewebových stránok. Medzi bežné prehliadače patrí Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome..

Anonymné ID: Reťazec čísel alebo písmen uložený do cookie vášho prehliadača, ktorý identifikuje váš počítač. Keďže iba webová stránka, ktorá ID vydala, môže ID aj čítať, je anonymné a nemôžete byť identifikovaní pokiaľ webovej stránke neposkytnete aj svoje osobné údaje.

Server: Počítačový hardvér a softvér, ktorý ukladá a poskytuje obsah akým sú napr.  web stránky cez internet. Obsah webovej stránky môže byť dodávaný niekoľkými rôznymi servermi na rozličných miestach a je poskladaný tak, aby vytváral hotovú webovú stránku vo vašom prehliadači.

Reklamná sieť:  Spoločnosť, ktorá spája niekoľko webových stránok a umožňuje inzerentom inzerovať na nich s použitím jediného kontaktného bodu.

Idenifikátory: Ukazovatele vo vnútri obsahu web page, ktoré odkazujú na lifestylové záujmy užívateľa (napr. priateľský k životnému prostrediu, cestovanie,  varenie) alebo zámer niečo kúpiť (napr. prenajať auto, kúpiť DVD, fotoaparát..). Obsah web page môže tiež indikovať špecifické vekové skupiny alebo či sú užívatelia skôr mužského alebo ženského pohlavia – umožňujúc pridanie odvodenej demografie do profilu.

Anonymné údaje: Akákoľvek informácia, ktorá neumožňuje, aby bol užívateľ osobne identifikovaný.

Osobné údaje: Informácie, ktoré ste poskytli, ktoré buď samé alebo v spojení s inými informáciami, môžu jednoznačne identifikovať jednotlivca (napr. meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo).

 Zdroj: http://www.crimtan.blogspot.com