pridea.sk

Napríklad také umývadlo, kuchynský drez, kúpeľňu, toaletu,… používame každý deň a sme tak odkázaní na bezchybný stav týchto bežných súčastí nášho bývania. Vlastne tieto súčasti sú využívané aj v rôznych komerčných podnikoch, všetci sme pravidelne odkázaní na bezproblémový tok a splachovanie vody. A keď sa tam niečo naruší, výsledkom je viditeľne pomalé odtekanie, citeľný zápach z odtokov a v najhoršom prípade sa odpadová voda môže vyliať a narobiť ešte väčšie škody.

  • Sú to neželané aktivity, čo obmedzujú prevádzku normálneho používania vody, zároveň ide o príznaky, že niečo s vašimi kanalizačnými odtokmi nie je v poriadku, s najväčšou pravdepodobnosťou sú upchaté.

Umývanie riadu

Napríklad pri používaní kuchynského drezu sme svedkami toho, že voda sa v dreze hromadí a nestačí odtekať, respektíve že odteká pomaly. A tiež v sprche sa voda hromadí, miesto toho aby automaticky odtekala ako bežne, sa jej teraz nejako veľa nachádza a hromadí pri nohách. A samozrejme príjemné vôbec nie je, ani keď tento problém postihne toaletu, kde následne máme problém splachovať. No a takýchto ukážkových situácií by sa dalo opísať ešte viac, vždy však majú spoločného menovateľa a spoločné riešenie- upchatá kanalizácia a potreba prečistiť ju od nánosov.

Žltá tekutina

V prípade havarijného stavu je riešenie jasné, na nič nečakajte a zavolajte si na pomoc krtkovanie galanta. V opačnom prípade by sa stav mohol zhoršovať a pri neodbornom zásahu, ktorý mimochodom v zrovnaní s odborným zásahom nemusí prebiehať ani rýchlo, ani pohodlne, ani prakticky sa môže potrubie poškodiť. Už len z dôvodu, že k tomu nemusíte mať potrebné vybavenie, nástroje a príslušenstvo, s ktorým by sa dalo pustiť do efektívneho a bezpečného prečistenia potrubí- krtkovaním.

Tieto služby a teda odborný servis na čistenie odtokov sa primárne kontaktuje v havarijnom stave, ale je odporučené zavolať ich už pri úvodných príznakoch, celý zákrok bude o to jednoduchší.