pridea.sk

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné uviesť aj sídlo firmy, ktoré patrí k povinným údajom. V prípade zmeny už zadaných a zaznamenaných údajov, je nevyhnutné danú zmenu zaznamenať v obchodnom registri.

V súčasnosti je čoraz viac moderné takzvané virtuálne sídlo firmy. Aké sú znaky a výhody sídla firmy, ktoré sa označuje ako virtuálne sídlo? Ide o sídlo firmy, ktorému zodpovedá adresa schránky na konkrétnom mieste. Keďže prenájom schránky a s tým súvisiace služby nie sú nákladnou záležitosťou, môžete si vybrať prenájom schránky v lukratívnych podnikateľských štvrtiach veľkých miest v našej krajine.

zriadenie virtuálneho sídla formou online

Poštu z poštovej schránky môžete vyberať samostatne, alebo v prípade časovej náročnosti alebo značnej vzdialenosti od adresy virtuálneho sídla, môžete využiť naše služby. K ponuke našich služieb patrí aj pravidelné vyberanie pošty, jej zaznamenávanie v počítačovom systéme, elektronické preposielanie adresátovi. Okrem toho poskytujeme aj skenovanie poštových zásielok na vyžiadanie adresáta, ako aj preposlanie pošty v prípade záujmu, alebo vtedy, keď je daná zásielka určená do vlastných rúk. Aby sme vôbec mohli preberať tento typ pošty, je potrebné splnomocnenie v danej oblasti. Tým si adresát zaistí včasné doručenie jednotlivých dôležitých písomností na adresu, na ktorej sa nachádza a z ktorej vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

virtuálne sídlo na Slovensku

Spravidla ide o populárny home office, ktorý naberá na svojom vzrastajúcom trende, vzhľadom na to, že sa vyznačuje množstvom výhod. Ak aj vy patríte k tým, ktorí môžu vykonávať podnikateľské aktivity z pohodlia domova, možnosť zriadenia virtuálneho sídla vám istotne príde ideálna. Pracujete z domu, neprenajímate drahé priestory a súčasne nepotrebujete uvádzať adresu bydliska, odkiaľ pracujete, adresu vášho domova, čím chránite vaše súkromie. Virtuálne sídlo je možné zriadiť na určitý počet mesiacov aj v prípade plánovaného sťahovania ako aj z iných dôvodov a za iných okolností.